فرمان تقنینی شماره(313) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری

فرمان تقنینی شماره(313) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری

سه شنبه مورخ 23میزان 1398
جلسه کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان
امروز سه شنبه مورخ 23 میزان سال 1398 جلسه ای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه به ریاست محترم عبدالعزیز"حکیمی " دایرگردید.
جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و بعد؛آجندای جلسه توسط محترم فرزانه کوچی منشی کمیسیون اقتصاد ملی آجندای جلسه مورخ23میزان 1398 قرائت گردید.
محترم فرزانه کوچی؛ آجندای امروزسه شنبه مورخ23میزان : دعوت از وزارای محترم تجارت و صعنت، وزارت زراعت ومالداری،اقتصاد، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه،مسوول بخش تجارتی اقتصادی وزارت امورخارجه،رئیس اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق تجارت بین المللی افغانستان پیرامون توضیحات در مورد چگونگی مشکلات در عرصه صادرات میوزه تازه و سبزیجات بخصوص؛انگور،انار و سیب به کشور پاکستان،بالابردن تعرفه محصولی گزاف در فصل میوه از طرف کشور پاکستان بالای میوه جات و سبیزجات فصلی.
بحث پیرامون طرح تعدیل وایزاد در برخی مواد قانون تنظیم معاش مقامات دولتی. و
بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره(313) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری واعتبار فیصله ها، قرارها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری.
بعد از قرائت آجندای جلسه توسط بانو کوچی منشی کمیسیون اقتصاد ملی. محترم عبدالعزیز"حکیمی" رییس کمیسیون اقتصاد ملی از تشریف آوری مسوولین و نماینده های وزارت محترم زراعت ومالداری ،وزرات اقتصاد،وزرات صنعت و تجارت، اقتصاد، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه،مسوول بخش تجارتی اقتصادی وزارت امورخارجه،رئیس اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق تجارت بین المللی افغانستان را به خانه ای ملت خوش آمدید گفتند و تلاشهای مسوولین و همکاری های همه جانبه ای نهادهای حکومتی با قوه مقننه تشکر و قدردانی نمودند.
رییس کمیسیون اقتصاد ملی با بیان این که وظیفه و مسوولیت اصلی قوه ای مقننه نظارت برامورحکومتی هست و با تاکید بر اینکه قوه ای مقننه هرگز در تقابل با قوه ها نبوده و نیست و همیشه مثل همکار در پیشبرد امورسعی بخرج داده و میدهد. به نمایندگی از اعضای محترم کمیسیون اقتصاد ملی برای همکاری بیشتر و بهتر با نهادهای حکومتی تعهدسپردند. و سوالات و مباحثی را پیرامون آجندای جلسه و موضوعات مورد بحث با مهمانان حاضر در جلسه مطرح نمودند.که از سوی مسوولین حاضر در جلسه پاسخ داده شده.
مسوولین وزارت ها و بخش های متذکره پیرامون دلایل اصلی و چالشهای موجود سد راه و افزایش تعرفه ها بالای صادرات میوه و سبزیجات کشور صحبت های مفصل نموده و گفتند بخاطر رفع این معضل برنامه های را روی دست داشته و دارند و در این مورد به زودی شاهد تغییرات مثبتی خواهیم بود.
بعد اعضای کمیسیون اقتصاد ملی نیز همراه مسوولین وزارت ها و نهاد های دعوت شده پیرامون موضوعات و آجندای مورد بحث صحبت نموده و سوال های را در موارد مربوط طرح نمودند که در مورد نیز از طرف مسوولین محترم وزارت های زراعت و مالداری، اقتصاد، ،تجارت وصنعت، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه،مسوول بخش تجارتی اقتصادی وزارت امورخارجه،رئیس اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق تجارت بین المللی افغانستان به سوالات و نماینده ای مردم پاسخ هایی ارائه شد.
با تاکید مجدد مسوولین و مهمانان دعوت شده تعهد سپردم تا بخاطر رفع مشکلات و چالشهای مطرح شده بیشتر تلاش نمایند و با حکومت روی موارد متذکره دیدارها و گفت وگویی داشته باشند.

WhatsApp Image 2019-10-13 at 14.14.47

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.