بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره(322) در مورد قانون شرکت های دولتی

بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره(322) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون شرکت های دولتی

یکشنیه مورخ 21میزان 1398
امروز یکشنبه مورخ 21 میزان سال 1398 جلسه ای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه به ریاست محترم عبدالعزیزحکیمی در کمیسیون متذکره دایرگردید.
ابتدا جلسه با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز گردید بعد؛اجندای جلسه توسط محترم فرزانه کوچی منشی کمیسیون اقتصاد ملی اجندای جلسه قرائت گردید.اجندای جلسه مورخ یکشنبه21میزان 1398 عبارت بود از :
بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره(322) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون شرکت های دولتی با اشتراک رییس محترم تفتیش وزارت عدلیه،نمایندگان با صلاحیت حقوقی وزارت های صنعت و تجارت، مالیه، اقتصاد و نمایندگان حقوقی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اتاق تجارت بین المللی افغانستان، اتاق تجارت زنان افغانستان و اتاق تجارت معادن افغانستان
و بحث پیرامون مذاکرات دو جانبه نمانیدگی دایمی افغانستان در سازمان تجارت جهانی با گروپ الحاق کشور بلاروس،لست اقلام مورد علاقه تولیدی وصادراتی افغانستان و تعرفه های پیشنهادی بلاروس به افغانستان باحضورمعین تجارتی وزارت صنعت و تجارت، نماینده اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان،نمایندگان باصلاحیت معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه و نماینده وزارت اقتصاد.)
که متعاقبآ عبدالعزیز"حکیمی" رییس کمیسیون اقتصاد ملی از تشریف آوری مسوولین و نماینده های وزارت محترم مالیه ،وزرات اقتصاد،وزرات صنعت و تجارت، رییس محترم تفتیش وزارت عدلیه،نمایندگان با صلاحیت حقوقی وزارت های صنعت و تجارت، مالیه، اقتصاد و نمایندگان حقوقی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اتاق تجارت بین المللی افغانستان، اتاق تجارت زنان افغانستان و اتاق تجارت معادن افغانستان را به خانه ای ملت خوش آمدید گفتند و تلاشهای مسوولین و همکاری های همه جانبه ای نهادهای حکومتی با قوه مقننه تشکر و قدردانی نمودند.
رییس کمیسیون اقتصاد ملی با بیان این که وظیفه و مسوولیت اصلی قوه ای مقننه نظارت برامورحکومتی هست و با تاکید بر اینکه قوه ای مقننه هرگز در تقابل با قوه های اجراییه و قضاییه نموده و نیست و همیشه مثل همکار در پیشبرد امورسعی بخرج داده و میدهد. به نمایندگی از اعضای محترم کمیسیون اقتصاد ملی برای همکاری بیشتر و بهتر با نهادهای حکومتی تعهدسپردند. و سوالات و مباحثی را پیرامون اجندای جلسه با مهمانان حاضر در جلسه مطرح نمودند.که از سوی مسوولین حاضر در جلسه پاسخ داده شده.
بعد اعضای کمیسیون اقتصاد ملی نیز همراه مسوولین وزارت ها و نهاد های دعوت شده پیرامون موضوعات و اجندای مورد بحث صحبت نموده و سوال های را در موارد مربوطه طرح نمودند که که در مورد نیز از طرف مسوولین محترم وزارت های اقتصاد،مالیه،تجارت وصنعت و نماینده های حقوقی ومسلکی به سوالات و نماینده ای مردم پاسخ هایی ارائه شد.

WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.17.13(1)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.