مورخ26سنبله 1398 کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان

جلسه امروز مورخ26سنبله 1398 کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان

جلسه ای امروز کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان به ریاست محترم عبدالعزیز"حکیمی" رییس این کمیسیون دایرگردید. و از مسوولین محترم وزرات زراعت،آبیاری و مالداری ج.ا.ا. هریک محترم؛نصیر احمد درانی وزیر زراعت،آبیاری و مالداری ج.ا.ا،محترم؛ محمد وحید اعتبار ریس مالی و حسابی، احسان الله منیب ریس برنامه بانگ جهانی،محمد امان امانیار ریس جنگلات ،سید احمد خالد صاحب زاده سربرست ریاست علفچر ها و تعداد دیگری از کارمندان کاری و تخنیکی وزارت زراعت،آبیاری ومالداری جمهوری اسلامی افغانستان دعوت شده بود. ابتدا محفل با تلاوت چندی ازکلام الله مجید آغاز گردید بعد از آن جلسه با خوانش آجندا از سوی محترم فرزانه کوچی منشی کمیسیون اقتصاد ملی و سخنرانی رییس کمیسیون اقتصاد ملی آغاز گردید. در ابتدا رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس حضورو تشریف آوری مسوولین محترم وزارت زراعت کشور را به خانه ای ملت خیرمقدم عرض نموده و تشریف آوری شان به نمایندگی از اعضای کمیسیون تشکر و سپاسگزاری نمود. محترم عبدالعزیزحکیمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی گفت: خیلی خرسندیم که امروز مسوولین محترم و زحمت کش وزارت زراعت را باخود داریم و از نزدیک با ایشان آشنایی بیشتر حاصل نمودیم. بعد رئیس کمیسون اقتصاد ملی پیرامون آجندای جلسه (سه شنبه مورخ 27سنبله 1398)"دعوت وزیرمحترم زراعت،آبیاری و مالدی ارئه توضیحات در مورد برنامه ها و پلان کاری سال 1398و چگونگی مصارف پروژه های انکشافی آن وزارت، بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره(351)رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ضمیمه شماره(3) قانون اصول محاکمات تجارتی، بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره(352)رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد در برخی مواد قانون اصول محاکمات تجارتی، بحث پیرامون اساسنامه مرکز منطقه یی ایکو برای همکاری های نهادهای مبارزه با فساد و سمع شکایات،بحث پیرامون موافقتنامه تاسیس بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و جرایم گمرکی کشورهای عضو ایکوبطور مفصل صحبت و سولاتی را نیز مطرح نمودند . در ادامه جلسه ازمحترم درانی وزیرصاحب زراعت دعوت بعمل آمد تا پیرامون ارئه توضیحات در مورد برنامه ها و پلان کاری سال 1398و چگونگی مصارف پروژه های انکشافی آن وزارت صحبت داشته باشند. وزیر ززراعت،آبیاری و مالدی هم پیرامون موضوع توضیحاتی را ارائه کردند و در مورد برنامه ها و پلان کاری سال جاری و چگونگی مصارف در پروژه های انکشافی این وزارت گفتند: وزارت زراعت مصمم و متعهد است پیروی از قانونی اساسی و تمامی امورات و کارها را در مطابقت به قوانین نافذه ای کشور با حفظ بیطرفی و حفظ توازن در سراسر کشور به پیش برده و خواهد برد. بعد مهمانان دیگر هم به نوبه ای خویش پیرامون سوالات اعضای کمیسیون اقتصاد ملی صحبت کرده و توضیحاتی را ارائه کردند. در اخیر؛جلسه با تعیین آجندای بعدی این کمیسیون و با دعائیه خیر خاتمه یافت.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.