جلسه مورخ اول اسد 1398

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه مورخ اول اسد 1398
کمیسیون اقتصاد ملی

امروز سه شنبه، اول اسد 1398 خورشیدی جلسه ای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان تحت ریاست محترم انجنیر عبدالعزیز (حکیمی) در دفتر این کمیسیون دایر گردید. در این جلسه به موضوعاتی همچون: بحث پیرامون مسوده ای(بررسی مالی وسط سال1398)، بحث در مورد حکم شماره 663) مورخ09/03/1398 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایجاد واحد اداری جدیدالتأسیس بنام ولسوالی مرغاب، به مرکزیت شورابه در چوکات ولایت غور و بحث و تصمیم گیری روی قوانینی که به کمیسیون مواصلت ورزیده بود، پرداخته شد.

جلسه با دعایه ای خیر خاتمه یافت.

ak

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.